Toli gražu ne kiekvienas gali sėkmingai prekiauti Forex (FX) biržoje. Prekyba Forex, nepriklausomai nuo to, ar tai yra pastovių pajamų šaltinis, ar papildomas būdas šiek tiek užsidirbti, reikalauja tam tikrų įgūdžių ir asmeninių savybių. Pagrindiniai bruožai, kuriuos turi turėti geras FX prekiautojas yra šie: svarbiausių detalių išskyrimas iš visumos, kantrybė, sugebėjimas prisitaikyti, atsargumas, gebėjimas matyti savo silpnąsias vietas.

Svarbiausių detalių išskyrimas iš visumos

Prekiaujant Forex biržoje svarbu įvertinti savo galimybes išskirti smulkias detales iš visumos. Ši savybė yra kritiška vertinant dviem aspektais. Visų pirma, labai svarbus gebėjimas išskirti šiuo metu esantį valiutų kursų judėjimą iš bendros ilgalaikės tendencijos. Antrasis aspektas apima pinigų valdymą. Tai gebėjimas valdyti savo turimas lėšas ir planuoti sandėrius vertinant tiek esamą padėtį, tiek tolimesnius planuojamus sandorius.

Kantrybė

Kantrybė labai reikalingas bruožas, siekiant tapti sėkmingu valiutų biržos prekiautoju. Visų pirma, reikėtų pastebėti, kad labai dažnam pritrūksta kantrybės išstudijuoti pakankamai literatūros ir plačiau susipažinti su Forex principais prieš pradedant vykdyti sandorius. Taip pat dažnai pritrūksta kantrybės laukiant tikrai sėkmingo sandorio. Arba kitas pavyzdys, nepakankamai ilgai išlaukiama ir nepasiekiama maksimali nauda iš vieno ar kito sandorio. Dar viena problema, susijusi su kantrybe, atsiranda tuomet, kai atliekamas sėkmingas sandoris, pakanka kantrybė prekiauti toje pačioje pozicijoje, tačiau laukiama per daug ilgai, siekiant išlošti daugiau, ir galiausiai sudeginamos visos turimos lėšos.

Sugebėjimas prisitaikyti

Situacija rinkoje keičiasi nuolat, todėl norint sėkmingai prekiauti Forex biržoje reikia sugebėti prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios situacijos. Naudojama sistema negali visą laiką veikti sėkmingai. Pasikeitimai rinkoje vyksta nuolat, dėl to visuomet reikia tobulinti naudojamą sistemą. Kartais gali tekti ją kardinaliai pakeisti. Sugebėjimas prisitaikyti įtakoja ne tik prekybos stilių. Tai apima ir rinkos analizę. Analizuojant rinką reikia vertinti besikeičiančią ekonominę bei politinę situaciją, kadangi dėl susiklosčiusių aplinkybių net stipriausios valiuotos gali labai stipriai nusmukti. Dėl to reikia sugebėti greitai persiorientuoti ir prisitaikyti prie naujos situacijos.

Atsargumas

Rinkoje esant dideliems neapibrėžtumams ir miglotoms situacijoms, geras prekiautojas visuomet bus labai atsargus ir rizikuoti imsis tik kelis kartus įvertinęs esamą situaciją. Atsargumas taip pat reiškia, kad reikėtų koncentruotis į labiau nuspėjamus valiutų kursus. Nereikia vengti sumažinti savo pozicijas kai tai būtina arba net laikinai pasitraukti iš rinkos. Reikia atminti, kad sėkminga Forex prekyba apima ne tik sėkmingus sandorius, bet ir maksimaliai sumažintą nesėkmingų sandorių bei praradimų riziką.

Gebėjimas įvertinti savo silpnąsias vietas

Asmuo, gebantis įvertinti savo silpnybes yra pusiaukelėje link kylančių problemų sprendimo. Visas prieš tai paminėtas savybes yra žymiai lengviau įgyti žinant savo silpnąsias puses ir įvertinant tai, ko jums trūksta norimam tikslui pasiekti. Iš esmės, asmenybės visiškai pakeisti neįmanoma, tačiau įmanoma kontroliuoti ir stebėti būtent tuos bruožus ir savybes, kurie laikytini silpnosiomis vietomis. Tobulėjant ir siekiant tikslo galima pasiekti maksimalių rezultatų.